Wrocław budzi się? Nasz głos na konferencji WIR ws. strefy czystego transportu

strefa czystego transportu wrocław

Przedstawiciele Ruchu Społecznego „Nie oddamy miasta” byli obecni i zabrali głos podczas niezależnych konsultacji społecznych poświęconych koncepcji wprowadzenia tzw. strefy czystego transportu we Wrocławiu. Konsultacje te, które samodzielnie i na własny koszt zorganizowało Stowarzyszenie WIR, miały miejsce w środę 21 czerwca 2023 r.

„Wzięliśmy udział w spotkaniach z mieszkańcami organizowanych uprzednio przez władze Wrocławia. Dzięki temu na drugim i trzecim spotkaniu frekwencja była znakomita. Inaczej niż na pierwszym, na którym widać było, że ci co mieli wiedzieć, byli – kilkanaście osób sprzyjających tej koncepcji wprowadzenia strefy czystego transportu. Wydaje się więc, że władzom Wrocławia nie za bardzo podoba się przeprowadzenie tego projektu transparentnie, przy szerokim udziale mieszkańców. Dlatego też, jako strona społeczna, jako Stowarzyszenie WIR, postanowiliśmy taką sesję konsultacyjną zorganizować na własny koszt – bez żadnych dotacji, czy apanaży” – w ten sposób mec. Paweł Nogal, jeden z inicjatorów spotkania, uzasadniał pomysł na stworzenie niezależnych od władz miasta konsultacji społecznych z mieszkańcami.

Takie spotkanie odbyło się w środowe popołudnie 21 czerwca 2023 r. w Sektorze 3, przy ul. Legnickiej. Wśród ekspertów zaproszonych przez Stowarzyszenie WIR, którzy przedstawili krótkie merytoryczne prelekcje, można wymienić: red. Łukasza Warzechę, lek. med. Piotra Rossudowskiego, red. Radosława Pogodę, red. Sławomira Skibę i dra Pawła Momro. Dwaj ostatni reprezentowali nasz ruch społeczny, nawiązując przy okazji do dotychczasowych działań, jakie udało nam się podjąć, zarówno w skali lokalnej, jak i ogólnopolskiej. Głos zabrał także przedstawiciel organizatora wydarzenia – mec. Paweł Nogal.

Więcej o pomysłach władz Wrocławia na „strefę czystego transportu” i sposobie przygotowania tej rewolucyjnej zmiany tutaj.

Wracając do wystąpień przedstawicieli ruchu „Nie oddamy miasta”, dr Paweł Momro wskazał na źródła finansowania tych materiałów, które służą wrocławskim urzędnikom do uzasadniania rzekomej potrzeby wprowadzenia „strefy czystego transportu” w stolicy Dolnego Śląska. Są to najczęściej podmioty mające bardziej charakter strony w tymże procesie niż niezależnego ośrodka badawczego. Wynika to z charakterystyki i źródeł finansowania ich działalności – żywotnym interesem takich podmiotów jest bowiem wprowadzenie takiej strefy w wielu miastach Polski. W drugiej części wystąpienia prelegent wskazał na liczne wady prawne i niezgodności z Konstytucją RP tych przepisów, które już weszły w życie, a także przepisów, które dopiero proponuje się uchwalić – jak w przypadku wielowariantowej propozycji „strefy czystego transportu” we Wrocławiu. W jego opinii, nie można patrzeć na problem „stref” w oderwaniu od oceny legalności funkcjonowania tych przepisów Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, które dają samorządom kompetencję do ustanawiania „strefy czystego transportu” na ogólnych zasadach, które znajdują określenie dopiero w uchwale konkretnej rady gminy.

Prezes Sławomir Skiba nakreślił kontekst ideowy proponowanych zmian. Zauważył, że w Krakowie po zlekceważeniu głosu obywateli i uchwaleniu przepisów o „strefie”, miasto zaproponowało mieszkańcom tzw. panel transportowy. Po wylosowaniu docelowej grupy mieszkańców, przeprowadzono z nią specyficzne szkolenie i udział w dyskusjach, za który mieszkańcy ci otrzymali wynagrodzenie pieniężne. Rekomendacje wypracowane w tymże panelu transportowym musiały być przy tym zgodne z regulaminem wydarzenia, a sam regulamin w sposób ideologiczny narzucał pewne normy jak np. zasada zrównoważonego transportu. „Pięć miast w Polsce zaangażowało się jako miasta pilotażowe, aby być liderami we wdrażaniu (…) koncepcji miasta 15-minutowego. To także jedna z tzw. rekomendacji dla Krakowa po panelu transportowym” – mówił Sławomir Skiba.

Warto też zwrócić uwagę na sposób, w jaki władze Wrocławia podchodzą do forsowania „strefy czystego transportu” w tym mieście. Powtarza się tutaj model krakowski – przekonywania mieszkańców za pomocą subiektywnie dobranego materiału ubranego w szaty działań edukacyjnych – do konieczności wprowadzenia zmian oraz do rzekomych efektów ekologicznych, jakie te zmiany miałyby wywołać. „Eksperci opłacani przez władze miast – m.in. przez władze Wrocławia – pokazują nam w swoich ocenach, jaki będzie wpływ wprowadzanych ograniczeń na osiągnięcie efektu ekologicznego. Okazuje się, że ten wpływ jest znikomy lub żaden. W tym zakresie, tak jak i w wielu innych problemach w naszym kraju, brakuje zwyczajnej, rzetelnej i uczciwej debaty. Nie do końca znamy motywacje, jakie przyświecają pomysłodawcom tych idei. Wiemy natomiast, że są to idee sowicie opłacane. Dlatego beneficjenci tych środków mają wymierny interes w tym, by te idee promować. Mieszkańcy Wrocławia już niekoniecznie muszą mieć ten interes tożsamy” – mówił mec. Nogal.

Relację na żywo z wydarzenia przeprowadziło Stowarzyszenie WIR na swoim facebookowym fanpage’u. Z kamerą obecni byli także reporterzy lokalnej TVT Zgorzelec, która później opublikowała materiał wideo z głosami uczestników, w tym z wypowiedzią prezesa Skiby.

 

Twoje auto nie wjedzie do „strefy”?
Nowe przepisy uderzą w Ciebie, Twoich bliskich lub firmę?

Napisz do nas – pomagamy osobom poszkodowanym szkodliwymi przepisami:

Wesprzyj naszą działalność

Ruch Społeczny „Nie Oddamy Miasta” chce normalności, sprzeciwia się łamaniu praw obywatelskich, niszczeniu wolności działalności gospodarczej i rozpadowi więzi społecznych.

Nasza działalność jest możliwa tylko dzięki darczyńcom.

Każdy datek wpłacany na rzecz Ruchu przeznaczamy na: 

  • kampanię informacyjną w przestrzeni internetowej, ujawniającą faktyczne regulacje i drastyczne skutki ich wprowadzenia w zakresie tzw. stref czystego transportu; 
  • wydruk i kolportaż wśród mieszkańców największych polskich miast ulotek informujących o zagrożeniach wynikających z tzw. stref czystego transportu;
  • działania edukujące i mobilizujące opinię publiczną (spotkania, konferencje, raporty, artykuły i nagrania wideo) na rzecz obrony podstawowych wolności i praw obywatelskich, szczególnie wobec zagrożeń wynikających z realizacji Agendy 2030 i implementacji zasad „zrównoważonego rozwoju”.

Wypełnij formularz:

Zapraszamy na fanpage akcji:

Koordynator prac ruchu społecznego: