Zapraszamy na konferencję o "strefach czystego transportu" - już 5 października w Warszawie

Władze największych polskich miast, poczynając od Warszawy i Krakowa, uparcie dążą do wdrożenia szkodliwych przepisów o tzw. strefach czystego transportu. Wraz z permanentnym utrudnianiem kierowcom parkowania i zwężaniem ulic, działania te budzą coraz większe wątpliwości po stronie ekspertów i zwykłych mieszkańców. Konferencja, na którą zapraszamy Państwa do Warszawy w czwartek 5 października 2023 r., będzie poświęcona odkryciu i omówieniu wszystkich mitów, zagrożeń i manipulacji, jakie przy okazji forsowania tych zmian pojawiają się w przestrzeni publicznej.

Opinia publiczna wciąż w niewielkim stopniu zdaje sobie sprawę ze skali zagrożeń, jakie wynikają z wprowadzania tzw. stref czystego transportu w polskich miastach. Strefy te wprowadza się w sposób radykalny i nieprzemyślany, czego najlepszym przykładem jest Kraków. W mieście tym, które jako pierwsze przegłosowało już zapisy o „strefie” (obecnie są one zaskarżone do sądu administracyjnego, ale miasto twierdzi, że zamierza je wdrożyć), ma ona objąć swoim zasięgiem obszar całego miasta. Trudno nie zauważyć, że w pierwszej kolejności uderzy to w osoby najuboższe oraz w małych i średnich przedsiębiorców, których nie będzie stać na wymianę auta na nowsze.

Tematyce tych zagrożeń, jak również mitów i manipulacji, którymi politycy i urzędnicy samorządowi próbują w swoich przekazach propagandowych nakłonić mieszkańców do poparcia SCT, poświęcona będzie warszawska konferencja „Strefy Czystego Transportu: mity, manipulacje, zagrożenia”, zorganizowana wspólnie przez nasz ruch oraz Stowarzyszenie „Polonia Christiana”. Co istotne, na konferencję może przyjść każdy, będzie ona także rejestrowana i następnie udostępniona w internecie.

Poniżej przedstawiamy program konferencji:

 • 18:00 Przywitanie uczestników i patronów medialnych – Sławomir Skiba
 • 18:10 W imieniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców głos Szefa Gabinetu Rzecznika – Artur Szczepek
 • 18:20 Debata nr 1: Praktyczne aspekty rewolucji transportowej. – prowadzenie red. Marcin Austyn. Udział biorą:
  • dr inż. Marcin Cegielski
  • dr Łukasz Bernaciński
  • inż. arch. Józef Jerzy Czerny
 • 19:10 Debata nr 2: Ideowe tło zrównoważonego transportu. – prowadzenie red. Marcin Austyn. Udział biorą:
  • Łukasz Warzecha
  • Arkadiusz Stelmach
  • Piotr Relich
 • 20:00 Zakończenie konferencji

 

Wydarzenie, któremu nadano tytuł „Strefy Czystego Transportu: mity, manipulacje, zagrożenia” odbędzie się w czwartek 5 października 2023 r. w dużej sali konferencyjnej Centrum Prasowego Foksal, przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie. Początek zaplanowano na godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy – wstęp wolny!

Twoje auto nie wjedzie do „strefy”?
Nowe przepisy uderzą w Ciebie, Twoich bliskich lub firmę?

Napisz do nas – pomagamy osobom poszkodowanym szkodliwymi przepisami:

Wesprzyj naszą działalność

Ruch Społeczny „Nie Oddamy Miasta” chce normalności, sprzeciwia się łamaniu praw obywatelskich, niszczeniu wolności działalności gospodarczej i rozpadowi więzi społecznych.

Nasza działalność jest możliwa tylko dzięki darczyńcom.

Każdy datek wpłacany na rzecz Ruchu przeznaczamy na: 

 • kampanię informacyjną w przestrzeni internetowej, ujawniającą faktyczne regulacje i drastyczne skutki ich wprowadzenia w zakresie tzw. stref czystego transportu; 
 • wydruk i kolportaż wśród mieszkańców największych polskich miast ulotek informujących o zagrożeniach wynikających z tzw. stref czystego transportu;
 • działania edukujące i mobilizujące opinię publiczną (spotkania, konferencje, raporty, artykuły i nagrania wideo) na rzecz obrony podstawowych wolności i praw obywatelskich, szczególnie wobec zagrożeń wynikających z realizacji Agendy 2030 i implementacji zasad „zrównoważonego rozwoju”.

Wypełnij formularz:

Zapraszamy na fanpage akcji:

Koordynator prac ruchu społecznego: