List otwarty do kandydatów na urząd Prezydenta Krakowa przed drugą turą wyborów

list otwarty do łukasza gibały i aleksandra miszalskiego

Ruch społeczny „Nie Oddamy Miasta” publikuje specjalne oświadczenie w formie listu otwartego, wraz z pytaniami kierowanymi do polityków walczących o zwycięstwo w wyborach na Prezydenta Krakowa. Prosimy wszystkich Darczyńców i Sympatyków o rozpropagowanie poniższego listu. Wraz z jego publikacją, powiadamiamy lokalne media oraz sztaby wyborcze Łukasza Gibały i Aleksandra Miszalskiego.

Czy można lekceważyć zdanie 25 procent wyborców? Każdy z nas z pewnością odpowie, że nie. Ale taki był odsetek wyborców głosujących w tegorocznych wyborach samorządowych w Krakowie na kandydatów sprzeciwiających się tzw. strefom czystego transportu i podkreślających swój sprzeciw niemal przy każdej okazji. Żaden z nich nie dostał się do drugiej tury. Są w niej dwa nazwiska – każdy z Panów chce uchodzić za prezydenta ponad podziałami. Dlatego też kierujemy ten list otwarty do kandydatów rywalizujących w drugiej turze o stanowisko Prezydenta Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. My jesteśmy ruchem społecznym, my nie startujemy w wyborach, nie jesteśmy politykami. Nas interesuje los zwykłych mieszkańców – w tym przypadku z Krakowa i Małopolski. Panowie, odpowiedź na dwa proste pytania, które zawarliśmy w liście, to test wiarygodności i prawdomówności każdego z was.

List otwarty Ruchu Społecznego „NIE ODDAMY MIASTA” do kandydatów ubiegających się w drugiej turze o urząd Prezydenta Krakowa

Szanowny Panie Pośle

Szanowny Panie Radny

 

Znamy już wyniki wyborów samorządowych do Rady Miasta Krakowa. Oczekując na drugą turę wyborów na Prezydenta Miasta Krakowa, pragniemy zauważyć, że w pierwszej turze aż 25% głosów wyborców padło na kandydatów zdecydowanie sprzeciwiających się ingerencji w podstawowe prawa i wolności mieszkańców, jaką stanowiło przyjęcie uchwały o utworzeniu na obszarze całego miasta tzw. strefy czystego transportu. O tym, że była to ingerencja nieuzasadniona i nieproporcjonalna przekonuje również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który uchylił „strefę” w całości.

Nasz ruch społeczny powstał w wyniku oburzenia i rozczarowania tysięcy Mieszkańców Krakowa i Małopolski decyzjami krakowskich radnych. Jednym z praw Mieszkańców każdej wspólnoty samorządowej jest prawo do swobodnego przemieszczania się, prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, czy prawo do indywidualnego decydowania o swojej własności. Uważamy, że ustępujące władze Krakowa parły do przyjęcia rozwiązań znacznie ograniczających prawa i wolności Mieszkańców. Dlatego też prowadzimy działania informacyjne, edukacyjne i aktywizujące, takie jak organizacja spotkań publicznych i konferencji, kolportaż ulotek, czy też emisja wielkoformatowych billboardów, ostrzegających przed szkodliwymi przepisami.

Chcemy zaznaczyć, że nie mamy ambicji politycznych. Wykazujemy się jedynie troską o dobro mieszkańców Krakowa i Małopolski. Działamy w ten sposób, ponieważ większość polityków lokalnych w powyższej sprawie unikała dotąd merytorycznych konsultacji z ekspertami wolnymi od ideologicznego zaangażowania w ekorewolucję  i zwykłymi mieszkańcami naszego miasta.

Fakt podejmowania dyskusji o szkodliwości SCT w niemal każdej debacie wyborczej odczytujemy jako efekt presji Mieszkańców na władze, w tym dążeń do zapobieżenia negatywnym skutkom społecznym i ekonomicznym, które wynikać mogą z ewentualnego wdrożenia i funkcjonowania tzw. strefy czystego transportu.

Poglądów 25% wyborców nie powinno się lekceważyć, tym bardziej, że może to być głos rozstrzygający o wyniku drugiej tury wyborów na Prezydenta Miasta Krakowa.

Dlatego też kierujemy nasz apel do Panów jako polityków rywalizujących o urząd Prezydenta Krakowa w drugiej turze wyborów. Oczekujemy nowego otwarcia w sprawie SCT oraz całości drogowych rozwiązań komunikacyjnych, a więc odpowiedzi każdego z Panów na pytania:

 

  1. Co może Pan zaproponować tym 25% wyborców, którzy nie akceptują tzw. stref czystego transportu i nie chcą ponosić kolejnych nieuzasadnionych kosztów, wynikających z wdrożenia tego rozwiązania?
  2. Jakie realne działania – bez wprowadzania kolejnych ograniczeń, zwężeń lub utrudnień, za to z korzyścią dla Mieszkańców – podejmie Pan dla ograniczenia zatorów drogowych w mieście?

 

Udzielenie publicznej, merytorycznej odpowiedzi na te dwa pytania to w naszej ocenie sprawdzian wiarygodności dla każdego z Panów i zarazem szansa na udowodnienie Mieszkańcom, że nie są Panowie przywiązani do ideologii lub instrukcji partyjnych. Pełnienie tak ważnego urzędu jakim jest Prezydent Miasta Krakowa wymaga bowiem uwzględnienia interesów i poglądów wykraczających poza te ramy.

 

Ruch Społeczny „NIE ODDAMY MIASTA”

Kraków, 15 kwietnia 2024 r.

Twoje auto nie wjedzie do „strefy”?
Nowe przepisy uderzą w Ciebie, Twoich bliskich lub firmę?

Napisz do nas – pomagamy osobom poszkodowanym szkodliwymi przepisami:

Wesprzyj naszą działalność

Ruch Społeczny „Nie Oddamy Miasta” chce normalności, sprzeciwia się łamaniu praw obywatelskich, niszczeniu wolności działalności gospodarczej i rozpadowi więzi społecznych.

Nasza działalność jest możliwa tylko dzięki darczyńcom.

Każdy datek wpłacany na rzecz Ruchu przeznaczamy na: 

  • kampanię informacyjną w przestrzeni internetowej, ujawniającą faktyczne regulacje i drastyczne skutki ich wprowadzenia w zakresie tzw. stref czystego transportu; 
  • wydruk i kolportaż wśród mieszkańców największych polskich miast ulotek informujących o zagrożeniach wynikających z tzw. stref czystego transportu;
  • działania edukujące i mobilizujące opinię publiczną (spotkania, konferencje, raporty, artykuły i nagrania wideo) na rzecz obrony podstawowych wolności i praw obywatelskich, szczególnie wobec zagrożeń wynikających z realizacji Agendy 2030 i implementacji zasad „zrównoważonego rozwoju”.

Wypełnij formularz:

Zapraszamy na fanpage akcji:

Koordynator prac ruchu społecznego: