Publikujemy odpowiedź Łukasza Gibały na nasz list

Obydwaj kandydaci na prezydenta Krakowa postanowili odpowiedzieć na pytania zawarte w naszym liście. Aleksander Miszalski zrobił to jako pierwszy, dzięki czemu jego odpowiedź opublikowaliśmy na kilka dni przed drugą turą. Niestety Łukasz Gibała odpisał nam dopiero w piątek wieczorem. Nie mogliśmy przez to ani odebrać maila od razu, ani tym bardziej opublikować go przed ciszą wyborczą. I chociaż wybory już się zakończyły sukcesem kandydata Koalicji Obywatelskiej, to chcąc uczciwie odnotować, że Łukasz Gibała również zdecydował się odpowiedzieć na nasze pytania, publikujemy poniżej jego wiadomość.

 

 

1)     Co może Pan zaproponować tym 25% wyborców, którzy nie akceptują tzw. stref czystego transportu i nie chcą ponosić kolejnych nieuzasadnionych kosztów, wynikających z wdrożenia tego rozwiązania?

Referendum

Wymóg ustanowienia Strefy Czystego Transportu wynika z przepisów nadrzędnych, dlatego Kraków musi to zrobić. Pytanie brzmi, na jakich zasadach będzie działać SCT – zarówno jeśli chodzi o obszar jej obowiązywania, jak i wymogi, jakie będą musiały spełniać pojazdy. Jak już wielokrotnie zapowiadałem, uważam, że ten temat wymaga akceptacji społecznej, więc jeśli zostanę prezydentem, ostateczne decyzje oddam w ręce mieszkańców, organizując między innymi w tej sprawie lokalne referendum.

Propozycja Krakowa dla Mieszkańców

Niezależnie od tego w wariancie, jaki zaproponowaliśmy jako klub Kraków dla Mieszkańców, w przypadku mieszkańców Krakowa obostrzenia nie dotyczyłyby w ogóle już zarejestrowanych samochodów, aż do ich „śmierci eksploatacyjnej”. Mieszkańcy musieliby jednak się do nich dostosować, wymieniając auto na nowe. Przy ustanawianiu SCT nie można także zapominać o przyjezdnych, którzy po pierwsze muszą mieć gdzie zostawić swoje samochody i wygodnie przesiąść się do komunikacji miejskiej (co należałoby uwzględnić, planując granice strefy, a także zwiększając liczbę parkingów P&R), a po drugie trzeba przewidzieć w zasadach SCT sytuacje awaryjne, jak np. dojazd do szpitala. Jednak, jak już wspomniałem na wstępie, jeśli zostanę prezydentem, to mieszkańcy zdecydują o finalnym kształcie SCT.

Dopłaty do wymiany aut

Co istotne, w styczniu br. rada miasta przyjęła jednogłośnie rezolucję skierowaną do Premiera RP i Parlamentu, w której domagamy się niezwłocznego podjęcia działań legislacyjnych, mających na celu opracowanie i wdrożenie Programu Rekompensat dla mieszkańców i miast wprowadzających Strefy Czystego Transportu. Jeśli krakowianie powierzą mi urząd prezydenta, będę z determinacją zabiegał o jak najszybsze ustanowienie takiego programu.

2)     Jakie realne działania – bez wprowadzania kolejnych ograniczeń, zwężeń lub utrudnień, za to z korzyścią dla Mieszkańców – podejmie Pan dla ograniczenia zatorów drogowych w mieście?

Transport zbiorowy

Problemu korków nie da się rozwiązać bez poprawy jakości i dostępności transportu zbiorowego. Komunikacja miejska musi się mieszkańcom po prostu opłacać bardziej niż samochód – finansowo, czasem dojazdu, niezawodnością i wygodą. Dlatego mój program zawiera wiele inwestycji transportowych – to budowa tunelu metra, nowych torowisk tramwajowych – m.in. do Złocienia, Azorów czy Rżąki, wzmacnianie linii autobusowych tam, gdzie nie dociera komunikacja szynowa, oraz uruchomienie połączeń do białych plam transportowych – np. osiedli przy ul. Bochenka czy Starego Dębu. Trzeba pamiętać, że codziennie do Krakowa wjeżdża spoza miasta ponad 200 tys. samochodów z „obwarzanka”. Dlatego należy również podjąć bliską współpracę z gminami ościennymi na rzecz rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, autobusów aglomeracyjnych, w tym agloekspressów, oraz sieci parkingów Park&Ride – by więcej kierowców z „obwarzanka” zachęcić do przesiadki na transport zbiorowy.

Bez zaskakiwania kierowców

Ważne jest stworzenie mieszkańcom jak najszerszej oferty sposobów przemieszczania się, a więc m.in. rozwój infrastruktury rowerowej. Nie można jednak sprzyjających temu rozwiązań wprowadzać z dnia na dzień, bez sensownego uzasadnienia i konsultacji z mieszkańcami, jak odbywało się to w ostatnich latach. Interesy kierowców i rowerzystów można pogodzić, wystarczy tylko dobra wola ze strony władz miasta i urzędników.

Lepsza koordynacja remontów

Należy także bardzo starannie i rozsądnie planować remonty dróg. Przez brak skoordynowanego planowania działań i przewidywanych uciążliwości dochodziło do tak absurdalnych sytuacji, w których urzędnicy ogłaszając rozpoczęcie kolejnej inwestycji drogowej wskazywali objazdy dla już istniejących objazdów, skutecznie unieruchamiając poruszanie się po całych fragmentach miasta. Na takie błędy nie można pozwalać. 

Twoje auto nie wjedzie do „strefy”?
Nowe przepisy uderzą w Ciebie, Twoich bliskich lub firmę?

Napisz do nas – pomagamy osobom poszkodowanym szkodliwymi przepisami:

Wesprzyj naszą działalność

Ruch Społeczny „Nie Oddamy Miasta” chce normalności, sprzeciwia się łamaniu praw obywatelskich, niszczeniu wolności działalności gospodarczej i rozpadowi więzi społecznych.

Nasza działalność jest możliwa tylko dzięki darczyńcom.

Każdy datek wpłacany na rzecz Ruchu przeznaczamy na: 

  • kampanię informacyjną w przestrzeni internetowej, ujawniającą faktyczne regulacje i drastyczne skutki ich wprowadzenia w zakresie tzw. stref czystego transportu; 
  • wydruk i kolportaż wśród mieszkańców największych polskich miast ulotek informujących o zagrożeniach wynikających z tzw. stref czystego transportu;
  • działania edukujące i mobilizujące opinię publiczną (spotkania, konferencje, raporty, artykuły i nagrania wideo) na rzecz obrony podstawowych wolności i praw obywatelskich, szczególnie wobec zagrożeń wynikających z realizacji Agendy 2030 i implementacji zasad „zrównoważonego rozwoju”.

Wypełnij formularz:

Zapraszamy na fanpage akcji:

Koordynator prac ruchu społecznego: