Przełom w Krakowie? Mieszkańcy masowo podpisują obywatelski projekt uchwały likwidujący SCT!

Krakowianie wystąpili ze zorganizowanym sprzeciwem wobec terroru władz miejskich, forsowanego pod nazwą „strefy czystego transportu”. Przeciwko wykluczeniu sporej części pojazdów z ruchu w imię ideologii ekologizmu powstał komitet inicjatywy uchwałodawczej. Zebrał on już rekordową liczbę podpisów!

Pod tym linkiem w Biuletynie Informacji Publicznej zbierane są podpisy pod obywatelskim projektem uchwały likwidującej tzw. strefę czystego transportu w Krakowie.

Wypada najpierw nadmienić, iż obywatelska inicjatywa uchwałodawcza daje możliwość dużym grupom mieszkańców wnoszenia pod obrady rady gminy swoich własnych projektów uchwał. Tak stało się w Krakowie ws. spółki miejskiej Kraków5020, której LIKWIDACJĘ krakowscy radni przegłosowali pod presją obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Więcej o tym pisaliśmy w naszym komentarzu tutaj.

Sukces tej inicjatywy, jak również wielomiesięczne starania na rzecz nagłośnienia problemu szkodliwej pseudostrefy, która pod hasłem „czystego transportu” już od lipca przyszłego roku ma rażąco wykluczyć lub ograniczyć zdolność części mieszkańców do poruszania się po mieście, doprowadziły do utworzenia komitetu inicjatywy uchwałodawczej, zmierzającej do likwidacji owej tzw. strefy czystego transportu. W dniu 6 września 2023 r. komitet „Kraków dla kierowców” ogłosił, iż inicjatywa uchwałodawcza doczekała się zarejestrowania w Biuletynie Informacji Publicznej.

I od tej pory mamy do czynienia z lawiną. W ciągu pierwszych dwóch dni udało się zebrać już ponad 2500 podpisów, przy progu 300 podpisów wymaganych dla ważności projektu! Jeden z organizatorów akcji, Piotr Bartosz, w rozmowie z portalem LoveKraków.pl podkreśla, że członkowie komitetu nie spodziewali się tak dynamicznego odzewu Krakowian w sytuacji, w której media głównego nurtu konsekwentnie przemilczały zagrożenia płynące z wdrażania „ekologicznych” przepisów.

– Zdecydowaliśmy się na stworzenie projektu uchwały z kilku przyczyn. Po pierwsze zgłaszali się do nas osobiście mieszkańcy Krakowa, ale również okolicznych miejscowości z pytaniami, czy zajmiemy się tą sprawą. Od początku zauważyliśmy, że uchwała podpisana przez wszystkich radnych Platformy Obywatelskiej, PSL, Lewicy i Polski 2050 budzi ogromne wątpliwości natury konstytucyjnej. Chodzi o ograniczenie prawa własności. Mieszkańcom zabroni się używania samochodów, które miały homologację, zostały legalnie dopuszczone do ruchu i sprzedane w Polsce, a także przeszły badania techniczne – mówi Piotr Bartosz.

Uchwała ustanawiająca SCT w Krakowie zawiera wiele błędów prawnych i zapisów szkodliwych dla mieszkańców Krakowa, jak również budzi poważne wątpliwości w zakresie niezgodności z Konstytucją. Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu proponowanej uchwały komitetu: „Podstawowym błędem prawnym jest niejasne określenie granic obowiązywania strefy. W uchwale najpierw wskazuje się, że granicą strefy są granice administracyjne miasta Krakowa, a następnie jest mowa o innym obszarze, który nie jest jasno określony, co jest niedopuszczalne w przypadku tak ważnego aktu prawa miejscowego. Ponadto ustanowienie ograniczeń związanych z tzw. strefą czystego transportu na terenie całego Krakowa nie jest powszechnie akceptowane i rodzi wiele problemów i komplikacji nie tylko dla mieszkańców Krakowa, ale również dla mieszkańców okolicznych powiatów, dojeżdżających do Krakowa do pracy, placówek medycznych czy organów wojewódzkich.” 

Jak czytamy dalej: „Uchwała uderza również w turystów z całej Polski i świata, którzy będą mieli problem z uzyskaniem nalepki, ponieważ zdalny tryb uzyskiwania nalepek komplikuje ich uzyskanie osobom, które w Krakowie nie odbierają poczty. Brak jest również określenia terminu, w jakim wnioskodawca może spodziewać się uzyskania nalepki. Uchwała łamie prawo własności, uniemożliwiając korzystanie z samochodów uprzednio dopuszczonych do ruchu, co uderza głównie w mieszkańców mniej zamożnych, których nie będzie stać na wymianę na nowsze modele. Ponadto uchwała uderza w osoby mieszkające na obrzeżach Krakowa i mające utrudniony dostęp do komunikacji miejskiej.”

Teraz wszystko pozostaje w rękach radnych, którzy będą mieli okazję wycofać się z wcześniejszych kompromitujących decyzji przy głosowaniu nad pseudostrefą. Możemy jednak pomóc im w podjęciu właściwej decyzji.

Zachęcamy do podpisywania i udostępniania inicjatywy, którą znajdziecie pod tym linkiem!

 

Źródło: LoveKraków.pl, PCh24.pl

Twoje auto nie wjedzie do „strefy”?
Nowe przepisy uderzą w Ciebie, Twoich bliskich lub firmę?

Napisz do nas – pomagamy osobom poszkodowanym szkodliwymi przepisami:

Wesprzyj naszą działalność

Ruch Społeczny „Nie Oddamy Miasta” chce normalności, sprzeciwia się łamaniu praw obywatelskich, niszczeniu wolności działalności gospodarczej i rozpadowi więzi społecznych.

Nasza działalność jest możliwa tylko dzięki darczyńcom.

Każdy datek wpłacany na rzecz Ruchu przeznaczamy na: 

  • kampanię informacyjną w przestrzeni internetowej, ujawniającą faktyczne regulacje i drastyczne skutki ich wprowadzenia w zakresie tzw. stref czystego transportu; 
  • wydruk i kolportaż wśród mieszkańców największych polskich miast ulotek informujących o zagrożeniach wynikających z tzw. stref czystego transportu;
  • działania edukujące i mobilizujące opinię publiczną (spotkania, konferencje, raporty, artykuły i nagrania wideo) na rzecz obrony podstawowych wolności i praw obywatelskich, szczególnie wobec zagrożeń wynikających z realizacji Agendy 2030 i implementacji zasad „zrównoważonego rozwoju”.

Wypełnij formularz:

Zapraszamy na fanpage akcji:

Koordynator prac ruchu społecznego: